Wildlife & Traffic

A European Handbook for Identifying Conflicts and Designing Solutions

Annex 5: Handbooks and guidelines
Original version (2003)

Below is the list of documents consulted to draft the original version of the handbook in 2003. For an updated list of other documents, please see the ‘Transport Ecology Guidelines Portal- Publications’.

All | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
There is currently 1 name in this directory beginning with the letter B.
Belgium:
Claus, K. & Janssens, L. (1994). Vademecum Natuurtechniek Inrichting en Beheer van waterlopen; Vlaamse Gemeenschap departement Leefmilieu en Infrastructuur.
Econnection (2001). Doelmatigheidsanalyse van amfibieëntunnels en -geleidingswanden in Vlaanderen. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, AMINAL-afdeling Algemeen Natuurbeleid - cel Natuurtechnische Milieubouw (NTMB) - Brussel. drie delen.
Janssens, L. & Claus, K. (1996). Vademecum Natuurtechniek Inrichting en Beheer van wegen; Vlaamse Gemeenschap departement Leefmilieu en Infrastructuur.