Wildlife & Traffic

A European Handbook for Identifying Conflicts and Designing Solutions

Annex 5: Handbooks and guidelines
Original version (2003)

Below is the list of documents consulted to draft the original version of the handbook in 2003. For an updated list of other documents, please see the ‘Transport Ecology Guidelines Portal- Publications’.

All | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
There is currently 1 name in this directory beginning with the letter D.
Denmark:
Danmarks Miljøundersøgelser, Skov- og Naturstyrelsen (1994). Faunapassager i forbindelse med større vejanlæg - en vejledning (pjece).
Danmarks Miljøundersøgelser, Skov- og Naturstyrelsen (1998). Faunapassager i forbindelse med mindre vejanlæg - en vejledning (pjece).
Foreningen til dyrenes beskyttelse i Danmark. (1998). Kan vildtspejle og støjstriber sikre hjortedyr i trafikken? (pjece).
Hammershøj, M. & Madsen, A.B. (1998). Fragmentering og korridorer i landskabet . - en litteraturudredning. Danmarks Miljøundersøgelser. 112 s. - Faglig rapport fra DMU nr. 232.
Jeppesen, J.L., Madsen, A.B., Mathiasen, R. & Gaardmand, B. (1998). Faunapassager i forbindelse med større vejanlæg III. Danmarks Miljøundersøgelser. Faglig rapport fra DMU nr. 250.
Madsen, A.B. (1993). . Faunapassager i forbindelse med større vejanlæg II. Danmarks Miljøundersøgelser. Faglig rapport fra DMU nr. 82.
Madsen, A.B., Fyhn, H.W. & Prang, A. (1998). Trafikdræbte dyr i landskabsøkologisk planlægning og forskning . Danmarks Miljøundersøgelser. 42 s. - Faglig rapport fra DMU nr. 228.
Salvig, J.C. (1991)Faunapassager i forbindelse med større vejanlæg. Danmarks Miljøundersøgelser. 67 s. Faglig rapport fra DMU nr. 28.
Vejdirektoratet (2000). Fauna- og menneskepassager, En vejledning. Copenhagen.