Wildlife & Traffic

A European Handbook for Identifying Conflicts and Designing Solutions

Annex 5: Handbooks and guidelines
Original version (2003)

Below is the list of documents consulted to draft the original version of the handbook in 2003. For an updated list of other documents, please see the ‘Transport Ecology Guidelines Portal- Publications’.

All | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
There are currently 3 names in this directory beginning with the letter S.
Spain:
Rosell, C. & Velasco Rivas, J. (1999). Manual de prevenció i correcció dels impactes de les infraestructures viàries sobre la fauna. Documents dels Quaderns de Medi Ambient, 4. Generalitat de Catalunya, Departament de Medi Ambient. 95 pp. Barcelona.
Velasco, J.M., Yanes, M. & Suárez, F. (1995). El efecto barrera en los vertebrados. Medidas correctoras en las vías de comunicación. CEDEX. Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente. 139 pp. Madrid.
Sweden:
Artrikare vägkanter - en idéskrift (1996). Vägverket Publ 1996:074. Borlänge.
Assessment of the ecological effects of roads and railways. Recommendations for methodology (1996). Swedish National Road Administration Publication 1996:33E. Swedish National Rail Administration Publication 1996:3E. Borlänge.
Bedömning av ekologiska effekter av vägar och järnvägar. Rekommendationer om arbetssätt (1996). Vägverket Publ 1996:33. Banverket Publ 1996:3. Borlänge.
Djurens väg över vägen. Brochure. Vägverket. Borlänge.
Folkeson, L. (1996). Ecological adaptation of roads. Discussion of possible ecological impacts and their mitigation as applied ta road project in Sweden. VTI meddelande 792A. Linköping.
Folkeson, L. (1996). Ekologisk anpassning av vägar. Diskussion av bedömningsunderlag och åtgärder utifrån exemplet Rv 31 BoglaÖggestorp. VTI meddelande 792. Linköping.
Handbok Miljökonsekvensbeskrivning inom vägsektorn. Del 2. Metodik (2002). Vägverket Publikation 2002:42. Borlänge.
Handbok Miljökonsekvensbeskrivning inom vägsektorn. Sammanfattande del (2002). Vägverket Publikation 2002:40. Borlänge.
Larsson, M.-O., Gunnarsson, B. & Stenström, J. (1995). Vägars och järnvägars påverkan på värdefull natur. Att bedöma effekter av väg- och järnvägsdragningar i områden med höga naturvärden. Naturcentrum. Vägverket Region Väst. Banverket Västra regionen. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län. Publ 1995:2. Göteborg.
Road culverts. Nature's path under the road. Brochure. Vägverket. Borlänge.
Seiler, A., Skage, O.R., Nilsson, S., Wallentinus, H.-G., & Folkeson, L. (1996). Ekologisk bedömning vid planering av vägar och järnvägar. Bakgrundsrapport. Banverket BV P 1996:2. Vägverket VV Publ 1996:32. Borlänge.
Sjölund, A., Eriksson, O., Persson. T. & Hammarqvist, J. (1999). Vägkantsfloran. Vägverket Publ 1999:40. Borlänge.
Uttrar och vägar. Brochure. Vägverket. Borlänge.
Switzerland:
Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft (1998), Innovative Wege für Natur und Landschaft : 7.02 Gewässerdurchässe; 6.07 Schräge Randsteine; 6. 12 Viadukte und Fauna; 6.03 Naturierung von Brückenstrukturen¸6.14 Wildzäune; 6.09 Strassenentwässerung, Schriftenreihe Umwelt Nr. 281, CD-ROM, Bestellnummer 310.133 aussi en français.
Dumont, A.G., Berthoud, G., Tripet, M., Schneider, S., Dändliker; Durand, P., Ducommun, A. Müller, S. & Tille, M. (2000). Interactions entre les réseaux de la faune et des voies de circulation. Manuel. Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication / Office fédéral des routes. 194 pp. Lausanne.
Müller, S. & Berthoud, G. (1994/6). Sécurité faune/trafics ; Manuel pratique à l'usage des ingénieurs civils. Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, Département de génie civil, LAVOC, Lausanne.
Müller, S. & Berthoud, G. (1997). Fauna/Traffic Safety. Manual for Civil Engineers. Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, Département de génie civil, LAVOC, Lausanne. (English translation of Müller & Berthoud 1994/96).
Oggier, P. Righetti, A. Bonnard, L. (Eds., 2001) Zerschneidung von Lebensräumen durch Verkehrsinsfrastrukturen COST 341. Schriftenreihe Umwelt 332, Bundesamt für Umwelt, Wald und Landscahft; Budnesamt für Raumentwicklung; Budnesamt für Verkehr; Bundesamt für Strassen. Bern, 102 S.
Ryser, J. (1989). Amphibien und Verkehr, Teil 3. Koordinationsstelle für Amphibienund Reptilienschutz in der Schweiz (KARCH). Bern.
Schweizerische Gesellschaft für Wildtierbiologie (Hrsg.) (1995). Wildtiere, Strassenbau und Verkehr. Wildtierbiologische Information für die Praxis. Chur - Züric