Wildlife & Traffic

A European Handbook for Identifying Conflicts and Designing Solutions

Annex 5: Handbooks and guidelines
Original version (2003)

Below is the list of documents consulted to draft the original version of the handbook in 2003. For an updated list of other documents, please see the ‘Transport Ecology Guidelines Portal- Publications’.

All | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
There are currently 2 names in this directory beginning with the letter T.
The Netherlands:
CUR (1999). Natuurvriendelijke oevers: Aanpak en toepassingen. CUR-publicatie 200; CUR Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat Dienst Weg- en Waterbouwkunde.
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (2001). Handboek Robuuste verbindingen, ecologische randvoorwaarden. Alterra, Wageningen.
NS Railinfrabeheer (1995). Naslagwerk fauna- en floravoorzieningen. Utrecht.
Oord, J. G. (1995). Handreiking maatregelen voor de fauna langs weg en water. Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde & Dienst Landinrichting en Beheer Landbouwgronden, Delft, Utrecht.
The Republic of Ireland:
National Roads Authority (2003). Guidelines for the treatment of ecology in national road schemes.